Deklaracja dostępności serwisu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Deklaracja dostępności serwisu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Deklaracja dostępności serwisu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą. Serwis internetowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie jest zbudowany z dużej ilości podstron, na których zamieszczamy informacje od 2017 r. Niektóre podstrony serwisu, mogą nie być całkowicie dostępne, z powodu następujących niezgodności:

  • Niektóre dokumenty i multimedia nie są w pełni dostępne, ponieważ mogą pochodzić z różnych źródeł, zostały udostępnione przed rokiem 2019, są zbyt obszerne, grafiki nie mają tekstu alternatywnego, itp.,
  • Niektóre elementy strony mogą nie być w pełni dostępne, np. mają za niski kontrast, strona internetowa nie jest responsywna (nie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki), itp.,
  • Na niektórych elementach strony poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-28

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Moniką Boczkowską, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie. Zgłoś to do na adres e-mail redakcja.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 255-74-56.

  W zgłoszeniu podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin. Będzie to czas, w którym poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Izby Administracji Skarbowej w Krakowie znajdziesz się w zakładce Dostępność. Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Informacje dodatkowe

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zapewnia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

  Więcej informacji  na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Krakowie - Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.07.2020 Data publikacji: 28.07.2020 11:30 Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2023 11:54
  Autor: Agnieszka Kopijka Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian