Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową uprawnione podmioty mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych prowadzących sprawę lub do sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie pod numerem telefonu: 12 25-57-347 lub 12 25-57-400.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.06.2021 Data publikacji: 27.06.2021 16:07 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 09:55
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki
  Rejestr zmian