Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Konta bankowe dla dochodów i zabezpieczeń niescentralizowanych

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • koszty sądowe zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,

  • należności cywilnoprawnych.

  69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia

  87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,

  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,

  • decyzje i postanowienia,

  • mandaty,

  • kary pieniężne,

  • kary porządkowe,

  • kary grzywny,

  • koszty postępowania,

  • opłaty za udostępnianie danych,

  • opłaty za udzielenie zezwoleń,

  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),

  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,

  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

  • podatek akcyzowy z tytułu importu,

  • podatek od gier,

  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),

  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,

  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa

   

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,

  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,

  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,

  • kaucje,

  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,

  • dopłata do gier hazardowych,

  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.07.2021 Data publikacji: 02.07.2021 13:05 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 13:16
  Autor: Katarzyna Jelonkiewicz Osoba publikująca: Krzysztof Pilch Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian