Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Konta bankowe dla dochodów i zabezpieczeń niescentralizowanych

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • koszty sądowe zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,

  • należności cywilnoprawnych.

  69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia

  87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Rodzaj wpłaty Numer Konta  
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
   
   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
   kod BIC: NBPLPLPW
  Wykaz numerów rachunków bankowych wraz z oznaczeniami symboli formularzy/tytułów płatności (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000


   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

  • opłata paliwowa
  • opłata emisyjna

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000


   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych.
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
   
   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.07.2021 Data publikacji: 02.07.2021 13:05 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2023 10:08
  Autor: Katarzyna Jelonkiewicz Osoba publikująca: Krzysztof Pilch Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian