Działalność informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej

    Działalność informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej

    Działalność informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej

    Szczegóły dotyczące akcji informacyjno-edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie mf.gov.pl).