Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Białe tło z logiem i podpisem: Funduszów Europejskich, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz flaga Unii Europejskiej
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przystąpiła do programu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.
  W ramach programu realizowany jest projekt „Termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie zlokalizowanego w Chrzanowie, ul. Gancarska 9, zajmowanego przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie" POIS.01.03.01-00-0130/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
   
  Cele projektu:
  • spadek emisji gazów cieplarnianych,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej, 
  • oszczędzanie energii elektrycznej,
  • oszczędzanie energii cieplnej,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
  Planowane efekty:
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 269  ton równoważnika CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 2130,64   GJ/rok, 
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej:  4 MWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2118 GJ/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej:  2792 GJ/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 776 594,1 kWh/rok.
  Wartość projektu – 4 343 053,68 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich – 3 691 595,62 zł.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.06.2017 Data publikacji: 09.06.2017 18:48 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 12:08
  Autor: Arletta Kostecka Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian