«Powrót

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Zasady przyjmowania i rozpatrywanie skarg i wniosków regulują przepisy:

  •  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Krakowie lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (naczelników i pracowników urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie), naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie lub urzędów podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Jak złożyć skargę lub wniosek

  • Skargę lub wniosek możesz:  przesłać listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, 31-111 Kraków al. Krasińskiego 11b; 
  • złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11b (parter) w godz. 8.00 – 15.00; 
  • złożyć w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w godzinach urzędowania wg. zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki; 
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ias.krakow@mf.gov.pl; 
  • przesłać faksem pod nr 12 42 24 386 
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:e-PUAP;
  • złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej, przy al. Krasińskiego 11b w Krakowie pok.103,108,109,111,112 i 309 we wszystkie dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00, a w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr telefonu 12 29 90 150, 12 29 90 183, 12 29 90 163 lub 12 29 90 155.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej względnie Zastępca Dyrektora przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem sekretariatu dyrektora pod nr telefonu: 12 25 57 347, 12 25 57 400.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie można składać pisemnie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa.

 

Ważne!

Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Izby. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.05.2023 Data publikacji: 27.06.2017 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2023 13:28
Autor: Piotr Syrek Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
Rejestr zmian