«Powrót

Organizacja Centrum Rozliczeń

Organizacja Centrum Rozliczeń

Organizacja Centrum Rozliczeń

Centrum Rozliczeń jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.
 
Udzielanie informacji Klientom następuje przy wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się form komunikacji:
 
telefonicznej - 18-261-31-00  infolinia
Infolinia dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15 wg. następującego klucza:
  • po wybraniu „1" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego w tym podatku akcyzowego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych, podatku od gier i dopłat, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  • po wybraniu „2" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postepowań, opłat za udostępnianie danych oraz kosztów wytworzenia znaków akcyzowych,
  • po wybraniu „3" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia opłaty paliwowej, zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłat do gier hazardowych,

papierowej z zastosowaniem adresu do korespondencji: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ,

mailowej na adresy poszczególnych komórek Centrum Rozliczeń wg. wykazu podanego poniżej.

W ramach Centrum Rozliczeń funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Komórka Urzędu Skarbowego w  Nowym Targu

Adres komórki

        Adres e-mail 

SPK

Dział Rozliczeń Podatków Krajowych

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

 

SPK1

Pierwszy Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

irpw@kra.mofnet.gov.pl

SPK2

Drugi Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

irpr@kra.mofnet.gov.pl

SCD

Dział Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

 

SCD1

Pierwszy Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

irdw@kra.mofnet.gov.pl

SCD2

Drugi Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych DochodówSCD2

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

irdr@kra.mofnet.gov.pl

SRS

Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

irsw@kra.mofnet.gov.pl

SSD

Dział Zabezpieczeń i Sum Depozytowych

Urząd Skarbowy w Nowym Targu z lokalizacją 

ul. Grodzka 65

31-001 Kraków

irzw@kra.mofnet.gov.pl

 

Ponadto oprócz wskazanych powyżej adresów mailowych można również kierować korespondencję na adres ic.krakow3@kra.mofnet.gov.pl

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.03.2018 Data publikacji: 30.03.2018 14:51 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 08:32
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
Rejestr zmian