«Powrót

Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie

Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie

Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie

Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie - zdjęcie przedstawia stół prezydialny z uczestnikami spotkania.
Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie - zdjęcie przedstawia stół prezydialny z uczestnikami spotkania.
Dwustronne spotkanie polsko-niemieckie - zdjęcie przedstawia stół prezydialny z uczestnikami spotkania.

W dniach od 26 czerwca do 28 czerwca w Krakowie odbywa się narada przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej i przedstawicieli Kryminalnego Urzędu Celnego z Niemiec.

Delegacji KAS przewodniczy Pan Piotr Dziedzic Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, natomiast delegacji niemieckiej przewodniczy Pan Norbert Drude Prezydent Kryminalnego Urzędu Celnego.

Spotkanie, które odbywa się w siedzibie fili Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie ma charakter roboczy. Podczas dwudniowych rozmów uczestnicy będą omawiać zagadnienia polsko-niemieckiej współpracy w obszarze zwalczania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nielegalnego obrotu paliwami i wyrobami tytoniowymi, a także wymiany doświadczeń i dwustronnej współpracy szkoleniowej w tym obszarze. Podczas spotkania strona polska przedstawi również informacje na temat reformy administracji celno-skarbowej.

Podczas dwudniowego pobytu koledzy z Niemiec będą mieli również okazję poznania najważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa.