«Powrót

Wpłaty zbiorcze. Należności celne. Sporządzanie pliku specyfikacji. Najczęściej popełniane błędy.

Wpłaty zbiorcze. Należności celne. Sporządzanie pliku specyfikacji. Najczęściej popełniane błędy.

Wpłaty zbiorcze. Należności celne. Sporządzanie pliku specyfikacji. Najczęściej popełniane błędy.

Informacja dla przedsiębiorców dokonujących wpłat zbiorczych należności celnych, stosujących plik specyfikacji.
Jeżeli wpłata dotyczy należności zbiorczych („symbol formularza lub płatności"  SADNW) należy wpisać nazwę pliku w formacie .txt, sporządzonego według specyfikacji ustalonej przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu i przesłanego temu Urzędowi w ustalony przez niego sposób.

Nazwa pliku specyfikacji powinna zawierać: pierwsze dwie cyfry właściwego numeru rachunku bankowego Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, na który jest dokonywana wpłata, dzień, miesiąc, rok dokonania przelewu, NIP wpłacającego, całkowitą kwotę wpłaty (w złotych i groszach) i rozszerzenie .txt.
Przykładowo,

jeżeli plik specyfikacji ma nazwę: 25_16012017_6750007222_12300_00.txt, to

należy wpisać 251601201767500072221230000

W związku z dużą ilością błędów popełnianych w zakresie przesyłania i sporządzania specyfikacji dla wpłat zbiorczych należności celnych, prezentujemy najczęściej popełniane błędy:

 1. Plik specyfikacji przesyłany jest na niewłaściwy adres (np. skrzynkę referatu) zamiast na adres wplaty.clo@kra.mofnet.gov.pl
 2. Jednym mailem może być wysyłany tylko jeden plik specyfikacji. Jeżeli dokonują Państwo kilku wpłat w ciągu jednego dnia to należy każdą specyfikację wysłać osobno a nie zbiorczo z opisem np. „specyfikacje zbiorczo do wpłat z 15.03.2018r.".
 3. W temacie przesyłanej wiadomości należy wpisać nazwę pliku specyfikacji np. 25_15102015_xxxxxxxxxx_1200_00 (gdzie krzyżyki oznaczają nr NIP) lub w formie  2515102015xxxxxxxxxx120000 a nie opis typu „wpłaty, specyfikacja, potwierdzenie przelewu itp. ".
 4. Na skrzynkę wplaty.clo@kra.mofnet.gov.pl nie należy przesyłać innych wiadomości. Pozostała korespondencja winna trafiać na adres dochody2.us.nowy-targ@mf.gov.pl
 5. W pliku specyfikacji musi być podany nr zgłoszenia celnego/decyzji a nie np. nr PWD, MRN.
 6. Data w pliku specyfikacji musi odpowiadać dacie dokonanego przelewu.
 7. Należy zwracać uwagę aby nr NIP i PESEL były prawidłowe.
 8. Jeżeli podajemy w wierszu specyfikacji nr NIP to musi być poprzedzony literą N, jeżeli PESEL to literą P.
 9. Nie należy wpisywać dodatkowych informacji w wierszu np. nr GRN.
 10. W wierszu nie mogą znajdować się kwoty z minusem np. Nxxxxxxxxxx;OGL/321070/00/xxxxxxx/2015;;;;-8787.00
 11. Kwota dokonanej wpłaty musi być zgodna z sumą kwot wynikających z dokumentów należności rozliczanych danym plikiem tekstowym (.txt).

Zastosowanie się do powyższych zaleceń przyczyni się do usprawnienia obsługi Podmiotów, dlatego prosimy o ścisłe przestrzeganie ustalonych procedur przy dokonywaniu wpłat zbiorczych należności celnych. 

 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2018 Data publikacji: 16.05.2018 17:51 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021 13:46
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Krzysztof Pilch
Rejestr zmian