«Powrót

Składanie deklaracji AKC-U/A AKC-U/S

Składanie deklaracji AKC-U/A AKC-U/S

Składanie deklaracji AKC-U/A AKC-U/S

W celu usprawnienia tempa rozliczeń dokonywanych płatności prosimy o składanie deklaracji AKC-U/S z wyprzedzeniem w stosunku do dokonywanej wpłaty.
 
Złożenie deklaracji w dniu lub po dokonaniu przelewu może wpływać na wydłużenie rozliczenia wpłaty, gdyż rejestracja deklaracji następuje z opóźnieniem w stosunku do wpływu środków na r-k bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
 
W zakresie wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dotyczących samochodów osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2017 r. poz.1757) z dniem 1 października 2017 r. wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego j.n:
  • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych – AKC-U/A,
  • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – AKC-U/S.
W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzy możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US":
  • AKC-U/A,
  • AKC-U/Aw /deklaracja wielopozycyjna/,
  • AKC-U/S,
  • AKC-U/Sw /deklaracja wielopozycyjna/.
Wpłaty podatku akcyzowego z ww. tytułów dokonywane na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 powinny zawierać wskazanie:
  • w polu „Symbol formularza lub płatności": AKC-U/S lub AKC-U/Sw,
  • w polu „Okres": typ okres J-dzień – data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy (np. 1 października 2017r. zapisane jako 17J0110). W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj: zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.
  • w polu „NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego" – właściwy identyfikator podatnika tj: NIP – dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, PESEL – dla podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej – PUESC lub w przypadku trudności w pobraniu potwierdzenia zapłaty akcyzy można uzyskać pod numerem telefonu 33-483-20-55.

 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2018 Data publikacji: 16.05.2018 16:03 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 17:54
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian