«Powrót

Organizacja Centrum Rozliczeń

Organizacja Centrum Rozliczeń

Organizacja Centrum Rozliczeń

Udzielanie informacji Klientom następuje przy wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się form komunikacji:

telefonicznej: (18) 261 31 00 INFOLINIA

Infolinia dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 wg. następującego klucza:

  • po wybraniu „1" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego w tym podatku akcyzowego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych, podatku od gier i dopłat, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
  • po wybraniu „2" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postepowań, opłat za udostępnianie danych oraz kosztów wytworzenia znaków akcyzowych.
  • po wybraniu „3" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia opłaty paliwowej, zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłat do gier hazardowych.

papierowej z zastosowaniem adresu do korespondencji: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ,

mailowej na adresy poszczególnych komórek Centrum Rozliczeń wg. wykazu podanego poniżej.

W ramach Centrum Rozliczeń funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Komórka Urzędu Skarbowego w  Nowym Targu

Adres komórki

Adres E-MAIL

SPK

Dział Rozliczeń Podatków Krajowych

Urząd Skarbowy     
w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 33

34-400 Nowy Targ

 

 

SPK1

Pierwszy Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

akcyza1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

SPK2

Drugi Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

akcyza2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

SCD

Dział Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

 

SCD1

Pierwszy Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

dochody1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

SCD2

Drugi Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

dochody2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

SRS

Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości

sprawozdania.us.nowy-targ@mf.gov.pl

SSD

Dział Zabezpieczeń i Sum Depozytowych

 ul.  Grodzka 65,
31-001 Kraków

sd.us.nowy-targ@mf.gov.pl

zwrot_zabezpieczen.us.nowy-targ@mf.gov.pl

 

Ponadto oprócz wskazanych powyżej adresów mailowych można również kierować korespondencję na adres sekretariat.us.nowy-targ@mf.gov.pl

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.10.2018 Data publikacji: 10.10.2018 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2020 09:13
Autor: Krystyna Warmuz-Chrobak Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian