«Powrót

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

W celu dokonania automatycznego rozliczenia wpłat z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności za legalizacyjne znaki akcyzy (banderole podatkowe i legalizacyjne) oraz wpłat z tytułu kosztów wytworzenia banderol (tylko banderole podatkowe), konieczne jest stosowanie standardu przelewu zgodnie z poniższymi wskazaniami:

  • wpłaty z tytułu kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym tylko banderole podatkowe) należy kierować na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr:  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 
Nazwa organu: Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
Symbol formularza: POZDOCH
Typ okresu: dzień (RRJDDMM np. 18J2703) - dzień złożenia wniosku
Identyfikacja zobowiązania: banderole
  • wpłaty z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności za legalizacyjne znaki akcyzy (banderole podatkowe i legalizacyjne) należy kierować na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 .
Nazwa organu: Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
Symbol formularza: WNIBAN
Typ okresu: dzień (RRJDDMM np. 18J2703) - dzień złożenia wniosku
Identyfikacja zobowiązania: banderole
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.05.2018 Data publikacji: 15.05.2018 15:22 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 17:52
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian