«Powrót

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w latach 2017-2018

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w latach 2017-2018

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w latach 2017-2018

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Narodowe w Krakowie w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i gromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwlnym i archiwach, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy  w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem Konwencji MOP nr 81 w sprawie Inspekcji Pracy
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Krakowie w Małopolskim Urzędzie Skarbowym w Krakowie w zakresie wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych.
 
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Krakowie w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w zakresie wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych.
Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w Urzędzie Skarbowym w Miechowie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej:
Kontrola przeprowadzona przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Krakowie, w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z dostępem do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych do SIS oraz wglądu do danych SIS:

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w zakresie wykonania budżetu państwa w 2017 roku:

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu, w zakresie oceny zasad przestrzegania zakazu dyskryminacji:

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy:

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy:

Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.04.2018 Data publikacji: 12.04.2018 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019 12:51
Autor: Karolina Pituch Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian