Deklaracja dostępności strony Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Deklaracja dostępności strony Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Deklaracja dostępności strony Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (j.t. Dz.U z 2023, poz.1440).

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą. Serwis internetowy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie jest zbudowany z dużej ilości podstron, na których zamieszczamy informacje od 2017 r. Niektóre podstrony serwisu, mogą nie być całkowicie dostępne, z powodu następujących niezgodności:

  • niektóre dokumenty i multimedia nie są w pełni dostępne, ponieważ mogą pochodzić z różnych źródeł, zostały udostępnione przed rokiem 2019, są zbyt obszerne, grafiki nie mają tekstu alternatywnego, itp.,
  • niektóre elementy strony mogą nie być w pełni dostępne, np. mają za niski kontrast, strona internetowa nie jest responsywna (nie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki), itp.,
  • na niektórych elementach strony poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione.

  Deklaracja dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-28

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Moniką Szurwat, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail redakcja.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 255-74-56.

  Każdy ma prawo zgłosić:

  • uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej, o którą wnioskujesz, zaproponujemy Ci dostęp do strony internetowej lub jej elementu w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek: ul. Henryka Pachońskiego 3 A, 31- 223 Kraków

  Otoczenie i dojazd do urzędu

  Budynek Urzędu usytuowany jest przy ul. Henryka Pachońskiego 3A w Krakowie, znajduje się w dzielnicy Prądnik Biały.

  Jak dojechać do urzędu

  Do Urzędu można dojechać:

  • własnym środkiem transportu – w pobliżu Urzędu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowane przez służby miejskie. Na terenie Urzędu zostało wytyczone i oznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie siedziby Urzędu, w pobliżu wejścia głównego do budynku znajduje się stojak na rowery.
  • komunikacją miejską – w odległości 500 metrów od wejścia do budynku usytuowany jest przystanek autobusowy „Wyki 2", na którym zatrzymują się linie nr 120, 144, 220, 240, 290, 420, 904. W pobliżu Urzędu znajduje się również przystanek „Pachońskiego P+R" do którego docierają linie tramwajowe nr 18, 50, 69.

  Wejścia do budynku

  Droga od bramy Urzędu do wejścia głównego nie posiada barier architektonicznych. Wejście usytuowane w środkowej części budynku, wyposażone w szklane drzwi, bez automatycznego otwierania. Po prawej stronie drzwi głównych zamontowany domofon umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt z pracownikiem ochrony.

  Korytarze, schody i windy

  Dotarcie na wyższe kondygnacje budynku umożliwia winda. Posiada ona system informacji głosowej oraz wypukłe opisy przycisków. Przemieszczenie się na inne piętra możliwie jest również schodami. Po obu stronach klatki schodowej zamontowane zostały poręcze. W budynku korytarze mają szerokość 160 cm. Podłoga jest antypoślizgowa, a wejścia do poszczególnych pokoi nie mają progów.

  Sala obsługi

  W urzędzie nie ma typowej sali obsługi. Na parterze budynku, poprawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko, na którym można złożyć pismo lub inny dokument. Można poinformować dyżurującego tam pracownika, o swoim przybyciu, podając dane pracownika lub funkcjonariusza Urzędu z którym wcześniej umówiono wizytę. Parter posiada obszerny hol z miejscami siedzącymi, na którym klient w wygodny sposób może oczekiwać na przyjście urzędnika.

  Toalety

  Na każdej kondygnacji naszego budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Wstęp z psem asystującym

  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Ewakuacja

  W budynku procedury uwzględniają ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

  Pozostałe lokalizacje

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku zidentyfikowania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym skontaktuj się z Anną Stolarczyk, koordynatorem dostępności w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail dostepnosc.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 254 77-53.

  Każdy ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno‑komunikacyjnej.

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. We wniosku należy wykazać interesfaktyczny.

  Wniosek musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie bariery, której dotyczy,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępnościarchitektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, o którą wnioskujesz, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy Ci dostęp w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

  • upłynął nam termin na zapewnienie dostępności,
  • otrzymałeś odmowę zapewnienia dostępności.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

  Korzystanie z pomocy osoby przybranej

  Jeśli jesteś osobą uprawnioną tj. osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, masz prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z nami. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.

  Korzystanie z pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, po przedstawieniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność:

  • masz prawo zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jeśli chcesz skorzystać z usług Urzędu; usługa tłumacza jest bezpłatna,
  • musisz to zrobić co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w naszej jednostce,
  • wskaż preferowaną przez Ciebie metodę komunikowania się z nami,
  • wskaż sprawę z którą chcesz przyjść do naszego urzędu oraztermin, kiedy tłumacz powinien Ci pomóc w komunikacji z nami podczas jej załatwiania.

  Zgłoszenie w tej sprawie możesz wnieść:

  • pisemnie na adres: Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, , ul. H. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,
  • na elektroniczną skrytkę ePUAP: 80kjvy6b8l,
  • w siedzibie urzędu,
  • z konta osoby fizycznej na e-Urzędzie skarbowym przy użyciu pisma ogólnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.07.2024 Data publikacji: 19.08.2020 08:29 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2024 09:06
  Autor: Monika Szuwart Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Agnnieszka Szuwart
  Rejestr zmian