Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Wiesława Gola
  ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,tel: 12 35 07 600

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Wojciech Prawdzic-Lewandowski
  Pierwszy Pion Kontroli Celno-Skarbowej
  ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,tel: 12 35 07 600

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  asp. Robert Zając
  Pion Zwalczania Przęstepczości Ekonomicznej
  ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,tel.:12 35 07 600

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Janusz Broszkiewicz
  Drugi Pion Kontroli Celno-Skarbowej
  ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,tel: 12 35 07 600


  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  mł. insp. Piotr Rzeszowski

  Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
  ul. Nad Drwiną 16, 30-741 Kraków, tel.: 12 627 60 67
   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  podinsp. Jacek Czajka
  Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Nowym Sączu
  ul. J. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 449 53 00