Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Krakowie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową uprawnione podmioty mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych prowadzących sprawę lub do sekretariatu Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie pod numerem telefonu: 12-35-07-600.


  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.07.2021 Data publikacji: 12.07.2021 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2021 11:27
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian