Zasięg terytorialny Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Zasięg terytorialny Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Zasięg terytorialny Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar województwa małopolskiego.
   

  1. Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  obejmuje powiaty:

  - chrzanowski,

  - krakowski,

  - miechowski,

  - myślenicki,

  - nowotarski  z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica,

  - olkuski,

  - oświęcimski,

  - proszowicki,

  - suski,

  - tatrzański,

  - wadowicki,

  - wielicki,

  - oraz miasto Kraków.
   

  2. Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Nowym Sączu

  obejmuje powiaty:

  - bocheński,

  - brzeski,

  - dąbrowski,

  - gorlicki,

  - limanowski,

  - nowosądecki,

  - tarnowski,

  - gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica z powiatu nowotarskiego

  - oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów.

  Zobacz też:
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 393
  (link otwiera nowe okno w innym serwisie:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000393 )

  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib - Dziennik Urzędowy z 2017 r., poz. 42 
  (link otwiera nowe okno w innym serwisie:
  https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+1+marca+2017+r.+-+poz.+42+-
  )