Deklaracja dostępności strony Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Deklaracja dostępności strony Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Deklaracja dostępności strony Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (j.t. Dz.U z 2023, poz.1440). Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą. Serwis internetowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie jest zbudowany z dużej ilości podstron, na których zamieszczamy informacje od 2017 r. Niektóre podstrony serwisu, mogą nie być całkowicie dostępne, z powodu następujących niezgodności:

  • niektóre dokumenty i multimedia nie są w pełni dostępne, ponieważ mogą pochodzić z różnych źródeł, zostały udostępnione przed rokiem 2019, są zbyt obszerne, grafiki nie mają tekstu alternatywnego, itp.,
  • niektóre elementy strony mogą nie być w pełni dostępne, np. mają za niski kontrast, strona internetowa nie jest responsywna (nie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki), itp.,
  • na niektórych elementach strony poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione.

  Deklaracja dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-28

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Moniką Boczkowską, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail redakcja.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 255-74-56.

  Każdy ma prawo zgłosić:

  • uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej, o którą wnioskujesz, zaproponujemy Ci dostęp do strony internetowej lub jej elementu w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Al. Solidarności 5-9b, 33-100 Tarnów

  Otoczenie i dojazd do urzędu

  Budynek urzędu znajduje się w centrum miasta Tarnowa przy Alei Solidarności 5-9B. Budynek posiada cztery piętra. Jest czytelnie oznakowany.

  Jak dojechać do urzędu

  Do urzędu można dojechać:

  • własnym środkiem transportu- przed wejściem do budynku znajduje się bezpłatnyparking. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Klienci urzędu mogą też parkować do 1 godziny za darmo na parkingu miejskim przy ul. Słowackiego. Odległość parkingu do urzędu wynosi około 300 metrów. Przy głównym wejściu do urzędu znajduje się stojak na 5 rowerów.
  • autobusem – najbliższe przystanki znajdują się około 500 metrów od urzędu:
  • linia: 0, 3, 5, 6, 14, 24, 31, 33, 34, 41, 44 (postój na przystanku  Al. Solidarności 02 – Seminarium),
  • linia: 46 (postój na przystanku Słowackiego 02 – Park)

  Droga od przystanków do urzędu jest pozbawiona barier i oświetlona. Droga od przystanku - Solidarności 02 Seminarium jest oznakowana.

  Do urzędu można podejść od strony Al. Solidarności, ul. Nowy Świat, ul. Słowackiego

  Wejścia do budynku

  Wejście do budynku znajduje się na parterze. Prowadzą do niego schody z barierką z jednej strony oraz pochylnia. Do budynku prowadzą szerokie, otwierane ręcznie drzwi oraz szerokie, drzwi otwierane automatycznie.

  Korytarze, schody i windy

  Do wejścia budynku można dostać się schodami lub skorzystać z pochylni. Na wyższe piętra z parteru można dostać się schodami lub skorzystać z windy. Na poszczególne pietra z klatki schodowej prowadzą szerokie ręcznie otwierane drzwi. W budynku są szerokie korytarze. Na korytarzach, na wprost wejścia z klatki schodowej, w widocznych miejscach są tablice z oznaczeniem piętra. Po obu stronach schodów są poręcze. W budynku jest winda. Klienci urzędu mogą załatwiać sprawy na parterze budynku.

  Sala obsługi

  Sala obsługi klientów znajduje się na wprost drzwi wejściowych.

  Z holu na salą obsługi prowadzą szerokie, otwierane ręcznie drzwi.

  W holu znajduje się stanowisko pracy „Umawianie wizyt".

  Pracownik urzędu  udziela wstępnych wskazówek klientom jak załatwić sprawę w urzędzie.

  Sala obsługi posiada:

  • system kolejkowy, który wizualnie i głosowo kieruje klientów do wolnych okienek,
  • stanowisko z obniżoną ladą,
  • kącik dla dzieci.

  Klient również może zostać obsłużony:

  •  w jednym z dwóch do tego przeznaczonych pokoi na parterze urzędu.
  • na stanowisku z pętlą indukcyjną.

  Wymaga to zgłoszenia w systemie „Rezerwacji wizyt" lub na stanowisku „Umawiane wizyt".

  Toalety

  Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku w holu głównym.

  Toaleta nie jest wyposażona w przewijak dla małych dzieci.

  Wstęp z psem asystującym

  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Ewakuacja

  Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Wyznaczono pracowników do pomocy przy ewakuacji.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku zidentyfikowania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym skontaktuj się z Anną Stolarczyk, koordynatorem dostępności w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail dostepnosc.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 254 77-53.

  Każdy ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno‑komunikacyjnej.

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. We wniosku należy wykazać interesfaktyczny.

  Wniosek musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie bariery, której dotyczy,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępnościarchitektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, o którą wnioskujesz, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy Ci dostęp w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

  • upłynął nam termin na zapewnienie dostępności,
  • otrzymałeś odmowę zapewnienia dostępności.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

  Korzystanie z pomocy osoby przybranej

  Jeśli jesteś osobą uprawnioną tj. osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, masz prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z nami. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.

  Korzystanie z pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, po przedstawieniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność:

  • masz prawo zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jeśli chcesz skorzystać z usług Urzędu; usługa tłumacza jest bezpłatna,
  • musisz to zrobić co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w naszej jednostce,
  • wskaż preferowaną przez Ciebie metodę komunikowania się z nami,
  • wskaż sprawę z którą chcesz przyjść do naszego urzędu oraztermin, kiedy tłumacz powinien Ci pomóc w komunikacji z nami podczas jej załatwiania.

  Zgłoszenie w tej sprawie możesz wnieść:

  • pisemnie na adres Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie al. Solidarności 5-9b, 33-100 Tarnów,
  • na elektroniczną skrytkę ePUAP: /5ra74n9dyq/SkrytkaESP,
  • w siedzibie urzędu Tarnów, al. Solidarności 5-9b, parter stanowisko 11a „Umawianie wizyt",
  • z konta osoby fizycznej na e-Urzędzie skarbowym przy użyciu pisma ogólnego,
  • z konta na PUESC.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.08.2020 Data publikacji: 04.08.2020 10:49 Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 09:46
  Autor: Agnieszka Kopijka Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian