Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  07 1010 1270 0035 6422 2100 0000 - NBP o/o w Krakowie
  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
   
  54 1010 1270 0035 6422 2200 0000 - NBP o/o w Krakowie
  podatek od towarów i usług oraz podatek od gier (VAT)
   
  04 1010 1270 0035 6422 2300 0000 - NBP o/o w Krakowie
  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
   
  95 1010 1270 0035 6422 2700 0000 - NBP o/o w Krakowie  
  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
   
  20 1010 0055 0201 2240 0007 0000 - NBP o/o w Bydgoszczy
  zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD)
   
  78 1010 1270 0035 6413 9120 0000 - NBP o/o w Krakowie  
  sumy depozytowe organu egzekucyjnego
   
  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, obowiązującego od dnia 1 marca 2017r. (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 40)
   
  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2017 Data publikacji: 05.05.2017 15:53 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 11:24
  Autor: Piotr Żurowski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian