Stan spraw

    Stan spraw

    Stan spraw

    Sprawy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

    Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową uprawnione podmioty mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych prowadzących sprawę lub do sekretariatu Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie pod numerem telefonu: 14-632-82-25.

    Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 13.07.2021 Data publikacji: 13.07.2021 10:51 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2021 10:51
    Autor: Krzysztof Pilch Osoba publikująca: Krzysztof Pilch Osoba modyfikująca: Krzysztof Pilch
    Rejestr zmian