Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela;
  • zasada bezinteresowności;
  • zasada jawności i przejrzystości;
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;
  • zasada profesjonalizmu;
  • zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania;
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi;
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania;
  • zasada służby publicznej;
  • zasada lojalności;
  • zasada neutralności politycznej;
  • zasada bezstronności;
  • zasada rzetelności.

  Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r. Nr 93, poz. 953) -  link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:53 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 08:09
  Autor: Konrad Zawada Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki