Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Urzędu Skarbowego Limanowej zgodnie z przepisami ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (j.t. Dz.U z 2023, poz.1440).

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Urzędu Skarbowego w Limanowej.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą. Serwis internetowy Urzędu Skarbowego Limanowej jest zbudowany z dużej ilości podstron, na których zamieszczamy informacje od 2017 r. Niektóre podstrony serwisu, mogą nie być całkowicie dostępne, z powodu następujących niezgodności:

  • niektóre dokumenty i multimedia nie są w pełni dostępne, ponieważ mogą pochodzić z różnych źródeł, zostały udostępnione przed rokiem 2019, są zbyt obszerne, grafiki nie mają tekstu alternatywnego, itp.,
  • niektóre elementy strony mogą nie być w pełni dostępne, np. mają za niski kontrast, strona internetowa nie jest responsywna (nie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki), itp.,
  • na niektórych elementach strony poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione.

  Deklaracja dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-28

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Moniką Boczkowską, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail redakcja.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 255-74-56.

  Każdy ma prawo zgłosić:

  • uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej, o którą wnioskujesz, zaproponujemy Ci dostęp do strony internetowej lub jej elementu w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek ul. Matki Boskiej Bolesnej 9

  Otoczenie i dojazd do urzędu

  Budynek urzędu usytuowany jest przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w obrębie centrum.

  Jak dojechać do urzędu

  Do urzędu można dojechać:

  • własnym środkiem transportu – na dziedzińcu urzędu dostępne są miejsca postojowe, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking dla rowerów;
  • komunikacją miejską – najbliższy przystanek „Rynek" znajduje się w odległości około 500 m od budynku, linia: Limanowa ul. Zygmunta Augusta – Limanowa ul. Bednarzy.

  Z przystanku do budynku należy udać się w kierunku ul. Matki Boskiej Bolesnej. Droga do urzędu jest dobrze oświetlona w okresie jesienno-zimowym. Na drodze od przystanku występują bariery architektoniczne w postaci wysokich krawężników oraz kostki brukowej. Wejście na dziedziniec urzędu znajduje się od strony ul. Matki Boskiej Bolesnej. Do wejścia głównego budynku należy przejść przez dziedziniec. Na dziedzińcu zlokalizowane są ogólnie dostępne miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólna dostępność dziedzińca urzędu może stanowić barierę dostępności w dniach i godzinach wzmożonego ruchu klientów. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się parking dla rowerów. Przy schodach wejściowych znajduje się pochylnia zewnętrzna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Wejścia do budynku

  Wejście główne do budynku znajduje się od zachodniej strony budynku. Do wejścia prowadzą schody o liczbie 4 stopni. Przy schodach wejściowych zamontowana została  pochylnia zewnętrzna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku jest dobrze oświetlone i zadaszone. Wejście posiada próg o wysokości 1,5 cm i wycieraczkę stalową wpuszczaną w posadzkę. Drzwi wejściowe posiadają samozamykacz. Za opisanym wejściem znajduje się przedsionek, jego drzwi posiadają samozamykacz. 

  Korytarze, schody i windy

  Ciągi komunikacyjne w budynku są bezkolizyjne, bez przeszkód zawężających szerokość korytarzy. Korytarze w budynku mają zapewnioną szerokość minimalną. Kolor ścian nie kontrastuje z kolorem podłogi. Kolor drzwi do pomieszczeń odpowiednio kontrastuje z kolorem ścian. Oznaczenia kierunkowe i oznaczenia pięter umieszczone na ścianach są skontrastowane kolorystycznie z tłem. Budynek nie posiada windy.

  Sala obsługi

  Urząd posiada salę obsługi klienta, która znajduje się na parterze budynku A. Można do niej dotrzeć bezpośrednio wejściem głównym do budynku. Sala obsługi posiada stanowiska obsługi wyznaczone ladą. Lada bez obniżeń, które zapewniałyby dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Na stanowisku numer 3 zainstalowana jest pętla indukcyjna. W pobliżu sali obsługi znajduje się toaleta przeznaczona dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sala obsługi klienta posiada koordynatora, służącego pomocą między innymi osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Toalety

  Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku A, w bezpośrednim sąsiedztwie sali obsługi klienta. Wejście do toalety zostało oznakowane za pomocą właściwego piktogramu. Toaleta nie posiada instalacji wzywania pomocy. W toalecie znajduje się naścienny przewijak dla niemowląt.

  Wstęp z psem asystującym

  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Ewakuacja

  W budynku procedury uwzględniają ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku zidentyfikowania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym skontaktuj się z Anną Stolarczyk, koordynatorem dostępności w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail dostepnosc.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 254 77-53.

  Każdy ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno‑komunikacyjnej.

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. We wniosku należy wykazać interesfaktyczny.

  Wniosek musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie bariery, której dotyczy,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępnościarchitektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, o którą wnioskujesz, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy Ci dostęp w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

  • upłynął nam termin na zapewnienie dostępności,
  • otrzymałeś odmowę zapewnienia dostępności.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

  Korzystanie z pomocy osoby przybranej

  Jeśli jesteś osobą uprawnioną tj. osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, masz prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z nami. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.

  Korzystanie z pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, po przedstawieniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność:

  • masz prawo zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jeśli chcesz skorzystać z usług Urzędu; usługa tłumacza jest bezpłatna,
  • musisz to zrobić co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w naszej jednostce,
  • wskaż preferowaną przez Ciebie metodę komunikowania się z nami,
  • wskaż sprawę z którą chcesz przyjść do naszego urzędu oraztermin, kiedy tłumacz powinien Ci pomóc w komunikacji z nami podczas jej załatwiania.

  Zgłoszenie w tej sprawie możesz wnieść:

  • pisemnie na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 9,
  • na elektroniczną skrytkę ePUAP: /cqs12a75x1/SkrytkaESP,
  • w siedzibie urzędu, w budynku B na sali obsługi klienta,
  • z konta osoby fizycznej na e-Urzędzie skarbowym przy użyciu pisma ogólnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2020 Data publikacji: 03.08.2020 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 09:07
  Autor: Agnieszka Kopijka Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian