Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 460 59 92
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Limanowej przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Korespondencję do Urzędu Skarbowego w Limanowej kierować można za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, za pośrednictwem e-PUAP oraz osobiście na stanowiskach Sali obsługi.
  Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z urzędem.

   

  Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w budynku B Urzędu Skarbowego w Limanowej na Sali obsługi, gdzie na wydzielonych stanowiskach pracownicy:

  1. przyjmują dokumenty składane przez podatników w zakresie podatków PIT, VAT, CIT, PCC,SD,
  2. sprawdzają pod względem formalnym przyjęte dokumenty,
  3. informują o obowiązujących drukach, formularzach,
  4. wydają druki i formularze,
  5. wydają zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości, o dochodach, przychodach, okresie prowadzonej działalności gospodarczej, o podatku należnym, o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. wydają certyfikaty rezydencji, zaświadczenia podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz zaświadczenia dotyczące podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  7. udzielają informacji w zakresie obowiązków podatkowych i praw wynikających z poszczególnych ustaw oraz o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej.

  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie art.306a § 5 Ordynacji podatkowej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej lub Zastępca Naczelnika przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w środy, w godzinach 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Limanowej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 460 59 92.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.06.2020 Data publikacji: 30.06.2020 09:08 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2023 16:06
  Autor: Regina Tokarczyk Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Aleksandra Stachura
  Rejestr zmian