Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Korespondencję do Urzędu Skarbowego w Limanowej kierować można za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, za pośrednictwem e-PUAP oraz osobiście na stanowiskach Sali obsługi.
  Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z urzędem.

  W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadzona została możliwość wizyty w urzędzie przez 3 dni w tygodniu:

  • Poniedziałek 12:00-18:00
  • Środa 9:00-15:00
  • Piątek 9:00-13:00

  Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w budynku B Urzędu Skarbowego w Limanowej na Sali obsługi, gdzie na wydzielonych stanowiskach pracownicy:

  1. przyjmują dokumenty składane przez podatników w zakresie podatków PIT, VAT, CIT, PCC,SD,
  2. sprawdzają pod względem formalnym przyjęte dokumenty,
  3. informują o obowiązujących drukach, formularzach,
  4. wydają druki i formularze,
  5. wydają zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości, o dochodach, przychodach, okresie prowadzonej działalności gospodarczej, o podatku należnym, o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. wydają certyfikaty rezydencji, zaświadczenia podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz zaświadczenia dotyczące podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  7. udzielają informacji w zakresie obowiązków podatkowych i praw wynikających z poszczególnych ustaw oraz o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej.

  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie art.306a § 5 Ordynacji podatkowej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej lub Zastępca Naczelnika przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w środy, w godzinach 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Limanowej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 18 3379 331.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.06.2020 Data publikacji: 30.06.2020 09:08 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020 08:43
  Autor: Regina Tokarczyk Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian