Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 656) w przypadku, gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.), tj. przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Skarbowej w Szczecinie. Powyższe dane dostępne są na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych Administracji Podatkowej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 16:12 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 16:12
  Autor: Marcin Mazur Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak