Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie Skarbowym w Limanowej załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową uprawnione podmioty mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych prowadzących sprawę lub do sekretariatu Urzędu Skarbowego w Limanowej pod numerem telefonu: 18-33-79-331.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.07.2021 Data publikacji: 13.07.2021 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2021 10:25
  Autor: Krzysztof Pilch Osoba publikująca: Krzysztof Pilch Osoba modyfikująca: Krzysztof Pilch
  Rejestr zmian