Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Numery rachunków bankowych dla wpłat podatków

  91 1010 0071 2223 1214 3500 0000 - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych (od 1 stycznia 2020 r.)

  82 1010 0055 0201 2140 0007 0000 - karta podatkowa (KP), podatek od spadków i darowizn (SD), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

   

  Informacje doadatkowe dotyczące opłaty skarbowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.z. 2018 r. poz. 1044 z poźń. zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa.

  Urząd Miasta Limanowa 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
  Numer rachunku bankowego-28 8804 0000 0000 0023 3100 0002

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.06.2013 Data publikacji: 12.05.2015 10:30 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 09:23
  Autor: Halina Salamon Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian