Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Limanowej

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

   

  Numer rachunku bankowego 

  Rodzaj należności budżetowych
  88 1010 1270 0044 3122 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych CIT
  38 1010 1270 0044 3122 2200 0000 podatek od towarów i usług VAT, podatek od gier
  85 1010 1270 0044 3122 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
  79 1010 1270 0044 3122 2700 0000 Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  NBP O/O Bydgoszcz

  82 1010 0055 0201 2140 0007 0000

  zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa) (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) 
  28  8804 0000 0000 0023 3100 0002

  Opłata skarbowa

   

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123). 

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.06.2013 Data publikacji: 12.05.2015 10:30 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019 13:01
  Autor: Halina Salamon Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Chruślicka
  Rejestr zmian