Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Deklaracja dostępności strony Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Urzędu Skarbowego w Wieliczce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (j.t. Dz.U z 2023, poz.1440).

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Urzędu Skarbowego w Wieliczce.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą. Serwis internetowy Urzędu Skarbowego w Wieliczce jest zbudowany z dużej ilości podstron, na których zamieszczamy informacje od 2017 r. Niektóre podstrony serwisu, mogą nie być całkowicie dostępne, z powodu następujących niezgodności:

  • niektóre dokumenty i multimedia nie są w pełni dostępne, ponieważ mogą pochodzić z różnych źródeł, zostały udostępnione przed rokiem 2019, są zbyt obszerne, grafiki nie mają tekstu alternatywnego, itp.,
  • niektóre elementy strony mogą nie być w pełni dostępne, np. mają za niski kontrast, strona internetowa nie jest responsywna (nie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki), itp.,
  • na niektórych elementach strony poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione.

  Deklaracja dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-28

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Moniką Szuwart, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail redakcja.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 255-74-56.

  Każdy ma prawo zgłosić:

  • uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności cyfrowej, o którą wnioskujesz, zaproponujemy Ci dostęp do strony internetowej lub jej elementu w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek: Wieliczka, ul. Zamkowa 2

  Otoczenie i dojazd do urzędu

  Budynek urzędu usytuowany jest przy Rynku Górnym, u zbiegu ulic Zamkowej i Kilińskiego.

  Jak dojechać do urzedu

  Do urzędu możez dojechać:

  • własnym środkiem transportu – przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla klientów urzędu, w tym jedno wydzielone i oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Można również zaparkować na miejscach postojowych wytyczonych przez służby miejskie, przy ulicach w pobliżu budynku. Teren Rynku oraz ulice będące w pobliżu siedziby Urzędu Skarbowego w Wieliczce objęte są strefą płatnego parkowania. Przed wejściem do budynku zainstalowano stojak dla rowerów. 
  • komunikacją publiczną  – najbliższy przystanek „Wieliczka Kopalnia Soli" znajduje się ok. 400 m. od budynku urzędu. Na przystanku tym zatrzymują się autobusy MPK Kraków linii 304. W pobliżu znajduje się również stacja kolejowa „Wieliczka Rynek Kopalnia" na której zatrzymują się pociągi podmiejskie Kolei Małopolskich relacji Kraków Balice – Kraków Dworzec Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia oraz lokalne autobusy podmiejskie.  Dojście do budynku Urzędu z przystanku i ze stacji jest możliwe wytyczonymi chodnikami, zrobionymi z kostki brukowej lub płyt kamiennych.

  Wejścia do budynku

  Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Zamkowej na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe są automatycznie rozsuwane. Wycieraczki są „wpuszczone" w posadzkę i nie stanowią bariery w przejściu do środka budynku. Wejście prowadzi bezpośrednio na salę obsługi.

  Korytarze, schody i windy

  Na wyższe piętra budynku można wejść schodami lub wjechać dostępną windą, dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Schody posiadają oznaczenia kontrastowe. Po obu stronach klatki schodowej, zamontowane są poręcze. Korytarze na piętrach są szerokie i nie posiadają barier architektonicznych.

  Sala obsługi

  Sala obsługi znajduje się na parterze budynku. Stanowiska obsługi bezpośredniej usytuowane są naprzeciw wejścia. Są one oznaczone numerami od 1 do 6 i tabliczką „Obsługa Bezpośrednia". Obsługa klienta odbywa się po wcześniejszym umówieniu wizyty na podatki.gov.pl. Nie wymaga umówienia wizyty złożenie pisma, deklaracji lub zeznania podatkowego. Przy jednym ze stanowisk zainstalowaliśmy pętlę indukcyjną, ułatwiającą komunikowanie się osobom niedosłyszącym, używającym aparatów słuchowych posiadającym odpowiednią funkcję. Stanowiska nie posiadają obniżonych lad, ale osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zostać obsłużone przy specjalnie w tym celu przygotowanym stoliku. Na sali obsługi znajduje się kącik dla dzieci.

  Toalety

  Na parterze budynku w pobliżu sali obsługi znajduje się ogólnie dostępna toaleta, częściowo przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Barierę może stanowić skorzystanie z umywalki. Toaleta nie ma zamontowanego systemu pozwalającego na przywołanie kogoś do pomocy w razie potrzeby. Toalety na wyższych kondygnacjach w budynku nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Wstęp z psem asystującym

  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Ewakuacja

  W budynku procedury uwzględniają ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

  Masz uwagi, zgłoś je

  W przypadku zidentyfikowania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym skontaktuj się z Anną Stolarczyk, koordynatorem dostępności w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Zgłoś to na adres e-mail dostepnosc.ias.krakow@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (12) 254 77-53.

  Każdy ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno‑komunikacyjnej.

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. We wniosku należy wykazać interesfaktyczny.

  Wniosek musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie bariery, której dotyczy,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

  Tutaj znajdziesz Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku, powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

  Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, o którą wnioskujesz, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy Ci dostęp w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

  • upłynął nam termin na zapewnienie dostępności,
  • otrzymałeś odmowę zapewnienia dostępności.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

  Korzystanie z pomocy osoby przybranej

  Jeśli jesteś osobą uprawnioną tj. osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, masz prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z nami. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.

  Korzystanie z pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, po przedstawieniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność:

  • masz prawo zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jeśli chcesz skorzystać z usług Urzędu; usługa tłumacza jest bezpłatna,
  • musisz to zrobić co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w naszej jednostce,
  • wskaż preferowaną przez Ciebie metodę komunikowania się z nami,
  • wskaż sprawę z którą chcesz przyjść do naszego urzędu oraztermin, kiedy tłumacz powinien Ci pomóc w komunikacji z nami podczas jej załatwiania.

  Zgłoszenie w tej sprawie możesz wnieść:

  • pisemnie na adres pocztowy: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, 32‑020 Wieliczka,
  • na skrytkę ePUAP: /962ph3jxsy/SkrytkaESP,
  • w siedzibie urzędu na sali obsługi,
  • z konta osoby fizycznej na e-Urzędzie skarbowym przy użyciu pisma ogólnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.07.2024 Data publikacji: 04.08.2020 11:04 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2024 09:09
  Autor: Monika Szuwart Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Agnnieszka Szuwart
  Rejestr zmian