Status prawny Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Status prawny Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Status prawny Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Naczelnik Urzędu Skarbowego działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz 1948 z poźn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz  siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393),
  • Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów  (Dz. U. MRiF z 2017 r. poz. 41),
  • przepisów odrębnych

  Urząd Skarbowy jest zespołem pracowników Izby Administracji Skarbowej przy pomocy, której Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podatników wykonuje swoje zadania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2019 Data publikacji: 13.05.2019 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2019 10:47
  Autor: Dorota Wilkus Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian