Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem

   

  NBP O/O Kraków:

   

   

  Forma zobowiązania

  Formularze

  Nr konta

  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
  • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
  • Odsetki od w/w podatków

  CIT

  58 1010 1270 0044 4422 2100 0000

  • Po od towarów i usług


  VAT-7

  08 1010 1270 0044 4422 2200 0000

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Ryczałt (zryczałtowany podatek dochodowy od    przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
  • Odsetki od w/w podatków


  PIT-28
  PIT-36
  PIT-37

  55 1010 1270 0044 4422 2300 0000

  • Wpłaty z zysku NBP przez osoby fizyczne.
  • Dywidendy od jednostek państwowych przez osoby fizyczne
  • Odsetki od w/w wpłat

   

  49 1010 1270 0044 4422 2700 0000

  • Konto sum depozytowych

   

  32 1010 1270 0044 4413 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz:

   

   

  • Podatek od spadków i darowizn przez osoby fizyczne.
  • Karta podatkowa przez osoby fizyczne.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych

  SD

  KP

  PCC

  79 1010 0055 0201 2270 0007 0000

  Urząd Miasta w Zakopanem    
  • opłata skarbowa, dot. zaświadczenia o niezaleganiu, w wysokości 21 zł
    76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

   

  Dokonując wpłaty na podane wyżej konta należy podać właściwy rodzaj zobowiązania.


  Podatek dochodowy od osób fizycznych można wpłacać na konto Urzędu za pośrednictwem Banku lub Urzędu Pocztowego.

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2019 r. poz. 6). 

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

   

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.06.2017 Data publikacji: 30.06.2017 15:46 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2019 12:08
  Autor: Dorota Wilkus Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian