Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez urząd skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz.Urz. MRiF. z 2017 r. poz. 43),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz.MRiF. z 2017 r. poz.44),
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Zakopanem.

  Archiwum prowadzone jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:14 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 10:50
  Autor: Agnieszka Mozoła Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka