Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  • Centrala telefoniczna.............18 20 21 500
  • Fax ............................................18 20 21 583
  • Sekretariat............................... 18 20 21 534
  • Podatek VAT, JPK.....................18 20 21 543, 537,580
  • Podatek dochodowy – osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.. 18 20 21 547, 548, 549
  • Podatek dochodowy– osoby prowadzące działalność gospodarczą.............................18 20 21 582
  • Zeznania podatkowe,zaświadczenia o niezaleganiu ........18 20 21 508
  • Podatek od spadków i darowizn.......18 20 21 506, 507
  • Kasy fiskalne ............................18 20 21 508
  • Rejestracja podatników ..........18 20 21 541, 542
  • Kontrola podatkowa..................18 20 21 555, 557, 554
  • Sprawy karne skarbowe.......... 18 20 21 567, 546
  • Sprawy wierzycielskie ...............18 20 21 562, 532
  • Egzekucja administracyjna...... 18 20 21 578, 579, 531
  • Rachunkowość........................... 18 20 21 540, 550, 551, 552, 568, 569
  • Współpraca międzynarodowa.. 18 20 21 542, 565
  • Postępowania podatkowe......... 18 20 21 561, 565, 548
  • Karta podatkowa.......................... 18 20 21 573, 574
  Rejestr zmian