Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Centrala telefoniczna 18 20 21 500
  Fax 18 20 21 583
  Sekretariat 18 20 21 534
  Podatek VAT, JPK 18 20 21 543, 544, 545, 537
  Podatek dochodowy - osoby nie prowadzące działalności gospodarczej  18 20 21 548, 549, 547
  Podatek dochodowy - osoby prowadzące działalność gospodarczą

  18 20 21 543,

  544, 545

  Zeznania podatkowe, zaświadczenia o niezaleganiu 18 20 21 508
  Podatek od spadków i darowizn 18 20 21 506, 507
  Kasy fiskalne 18 20 21 508
  Rejestracja podatników 18 20 21 541, 542
  Konrola podatkowa

  18 20 21 555, 557

  Sprawy karne skarbowe 18 20 21 567
  Sprawy wierzycielskie 18 20 21 575
  Egzekucja administracyjna 18 20 21 578
  Rachunkowość 18 20 21 539, 540, 550, 551, 552
  Współpraca międzynarodowa 18 20 21 548
  Postępowanie podatkowe 18 20 21 561, 565
  Karta podatkowa 18 20 21 573, 574

   

  Rejestr zmian