Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Nie prowadzimy kasy do wpłat gotówkowych.

  Podatki i inne należności budżetowe przyjmujemy wyłacznie przelewem.

  Rodzaj zobowiązania Numer konta bankowego
  Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) Tu można sprawdzić swój mikrorachunek (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów) LOGO
  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
  Podatek od towarów i usług VAT z wyłączeniem (VAT-14, VAT w imporcie) Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  NBP O/O Bydgoszcz
  73 1010 0071 2223 1218 3500 0000

  Karta podatkowa (KP)
  Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)
  Podatek od spadków i darowizn (SD)
  NBP O/O Bydgoszcz
  96 1010 0055 0201 2180 0007 0000
  opłata skarbowa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Targu PeKaO SA I O/Nowy Targ
  20 1240 6292 1111 0011 2118 2790
  Opłata dodatkowa za przejazd autostradą NBP O/O Bydgoszcz
  98 1010 0055 0201 2180 0100 0000

   

  Wpłaty w gotówce mogą Państwo dokonywać w: placówkach pocztowych, bankach, spóldzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub innych instytucjach płatniczych, według ich cennika opłat.  

   

  Informujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r.  zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Rodzaj wpłaty Numer Konta  
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
   
   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
   kod BIC: NBPLPLPW
  Wykaz numerów rachunków bankowych wraz z oznaczeniami symboli formularzy/tytułów płatności (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000


   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

  • opłata paliwowa
  • opłata emisyjna

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000


   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
   
   dla płatności dokonywanych z zagranicy:
   PL14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
   kod BIC: NBPLPLPW

   

  Wpłatę za mandat, na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000, realizowaną poprzez bankowość elektroniczną należy zainicjować przez wybranie przelewu do urzędu skarbowego/przelewu podatkowego. Następnie należy wybrać prawidłowy symbol formularza/płatności - POZDOCH. Po uzupełnieniu się danych dotyczących nazwy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu oraz numeru konta bankowego nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 należy wpisać pozostałe dane takie jak: - imię i nazwisko wpłacającego/ukaranego, - numer PESEL, - data wystawienia mandatu, - seria i numer mandatu. Wskazany sposób zapłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 391).  

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.06.2022 Data publikacji: 03.06.2022 12:27 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2023 12:44
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian