Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  73 1010 0071 2223 1218 3500 0000 - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 - Tytuły egzekucyjne 

  96 1010 0055 0201 2180 0007 0000 - KP PCC SD

  IBAN: PL
  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych 

  Nr rachunku bankowego dot. opłaty skarbowej 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

  Bank obsługujący: PKO S.A. I o/Nowy Targ

  Informujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r.  zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  • opłata paliwowa
  • opłata emisyjna

   

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000


  dla płatności dokonywanych z zagranicy:
  PL09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  kod BIC: NBPLPLPW

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  dla płatności dokonywanych z zagranicy:
  PL14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  kod BIC: NBPLPLPW

   

   

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  dla płatności dokonywanych z zagranicy:
  PL25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  kod BIC: NBPLPLPW

   

   

   


   

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  dla płatności dokonywanych z zagranicy:
  PL84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  kod BIC: NBPLPLPW

   

   

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:22 Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2021 07:47
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki
  Rejestr zmian