Telefony do Urzędu Skarbowego w Nowy Targu

  Telefony do Urzędu Skarbowego w Nowy Targu

  Telefony do Urzędu Skarbowego w Nowy Targu

  Napis Niskie podatki Korzyści na lata na granatowym tle

  Numery telefonów "Niskie podatki"

  18 263-04-40
  18 263-04-42

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  18 263 04 68, 18 263 04 34

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, SD, KP, PCC:

  PIT: 18 26 30 465
  VAT: 18 26 30 437
  CIT: 18 26 30 435
  spadki/darowizny (SD): 18 26 30 471
  rejestracja podatników: 18 26 30 445
  egzekucja administracyjna: 18 26 30 448
  rachunkowość podatkowa: 18 26 30 487

   

  Udzielanie informacji Klientom w zakresie rozliczania wpłat z tytułu dochodów scentralizowanych (tj. m. in. akcyza, cło, VAT-import)  następuje przy wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się form komunikacji:

  • telefonicznej - INFOLINIA nr tel.: 18 261 31 00

  Infolinia dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 wg następującego klucza:

  1.      po wybraniu „1" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego, w tym podatku akcyzowego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych, podatku od gier i dopłat, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

  2.      po wybraniu „2" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postępowań, opłat za udostępnianie danych oraz kosztów wytworzenia znaków akcyzowych

  3.      po wybraniu „3" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia opłaty paliwowej, zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłat do gier hazardowych.

  • papierowejz zastosowaniem adresu do korespondencji: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ,
  • mailowejna adresy poszczególnych komórek Centrum Rozliczeń zgodnie z poniższym wykazem:

   

   

  Centrum Rozliczeń - komórki organizacyjne                             

  SPK - Dział Rozliczeń Podatków Krajowych, w tym:

  SPK-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Podatków Krajowych - akcyza1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SPK- 2 Drugi Referat Rozliczeń Podatków Krajowych - akcyza2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD Dział Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów, w tym:

  SCD-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów - dochody1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD-2 Drugi Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów -dochody2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SRS Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości sprawozdania -us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD Dział Zabezpieczeń i Sum Depozytowych, w tym:

  SSD-1 Pierwszy Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych - zwrot_zabezpieczen.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD-2 Drugi Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych - sd.us.nowy-targ@mf.gov.pl

   

  Centrala Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13 tel. 18 26 30 400

  Sekretariat Naczelnika Urzędu - Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 430

  Dział Rachunkowości Podatkowej SER

  • Kierownik Działu - tel. 18 26 30 490
  • sumy depozytowe - tel. 18 26 30 491, 18 26 30 490
  • kwoty do wyjaśnienia (błędnie opisane wpłaty, wpłaty na niewłaściwe konto) tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490
  • potwierdzanie zaliczek - 18 26 30 487, 18 26 30 488,
  • karta podatkowa, PCC, SD - tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490,

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 455
  • postępowania egzekucyjne – tel. 18 26 30 448

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 481
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: tel.18 26 30 478
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 18 26 30 484
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 18 26 30 483
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 18 26 30 483

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 18 26 30 404

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 429
  • kasy fiskalne tel. 18 2630406, 18 26 30 428
  • zaświadczeń o niezaleganiu tel. 18 26 30 406, 18 26 30 429
  • wydawanie zaświadczeń o dochodach, potwierdzających status podatnika VAT, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, certyfikat rezydencji CFR-1 tel. 18 26 30 413, 18 26 30 425
  • potwierdzanie profili zaufanych ePUAP tel. 18 26 30 405 , 18 26 30 425

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 465

  ·         wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, tel.18 26 30 442, 18 26 30 443,

  Pierwszy Referat Postępowania Podatkowego SPO-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 470
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT tel. 18 26 30 470, 18 26 30 477, 18 26 30 479, 18 26 30 475
  • odpłatne zbycie nieruchomości tel. 18 26 30 476, 18 26 30 479
  • karta podatkowa tel. 18 26 30 476,

  Drugi Referat Postępowania Podatkowego SPO-2

  • Kierownik Referatu tel.18 26 30 471
  • orzecznictwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, PCC tel. 18 26 30 471, 18 26 30 411
  • podatek dochodowy od osób duchownych tel. 18 26 30 473

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 440
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT, PPE, PPL tel. 18 26 30 436, 18 26 30 457,
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PCC tel. 18 26 30 458

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 436
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku CIT tel. 18 26 30 441
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT – tel.18 26 30 437, 18 26 30 439
  • zwroty VAT tel. 18 26 30 437
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel.18 26 30 439

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 486
  • doniesienia tel. 18 26 30 485, 18 26 30 486

  Wieloosobowe Stanowisko Czynności analitycznych i sprawdzających  SKA-4

  • kierownik Referatu tel. 18 26 30 482
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel.18 26 30 482

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 450

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 438
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.12.2020 Data publikacji: 28.12.2020 14:38 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2022 12:07
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian