Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Udzielanie informacji Klientom następuje przy wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się form komunikacji:

  telefonicznej - INFOLINIA nr tel.: 18 261 31 00

  Infolinia dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 wg następującego klucza:

  ➔ po wybraniu „1" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego, w tym podatku akcyzowego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych, podatku od gier i dopłat, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

  ➔ po wybraniu „2" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postępowań, opłat za udostępnianie danych oraz kosztów wytworzenia znaków akcyzowych

  ➔ po wybraniu „3" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia opłaty paliwowej, zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłat do gier hazardowych.

  • papierowej z zastosowaniem adresu do korespondencji: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ,
  • mailowej na adresy poszczególnych komórek Centrum Rozliczeń zgodnie z poniższym wykazem:
  Centrum Rozliczeń - komórki organizacyjne
  Komórka Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Adres e-mail

  SPK - Dział Rozliczeń Podatków Krajowych, w tym:

  SPK-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

  akcyza1.us.nowy-targ@mf.gov.pl
  SPK- 2 Drugi Referat Rozliczeń Podatków Krajowych  akcyza2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD Dział Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów, w tym:

  SCD-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

  dochody1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD-2 Drugi Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

  dochody2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SRS Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości

  sprawozdania.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD Dział Zabezpieczeń i Sum Depozytowych, w tym:

  SSD-1 Pierwszy Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych

  zwrot_zabezpieczen.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD-2 Drugi Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych 


  sd.us.nowy-targ@mf.gov.pl

   

  Centrala Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13 tel. 18 26 30 400 Sekretariat Naczelnika Urzędu - Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 430

  Dział Rachunkowości Podatkowej SER

  •  Kierownik Działu - tel. 18 26 30 490
  • sumy depozytowe - tel. 18 26 30 491, 18 26 30 490
  • kwoty do wyjaśnienia (błędnie opisane wpłaty, wpłaty na niewłaściwe konto) tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490
  • potwierdzanie zaliczek - tel. 18 26 30 468, 18 26 30 487, 18 26 30 488
  • karta podatkowa, PCC, SD - tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 455
  • postępowania egzekucyjne – tel. 18 26 30 448

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 481
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: tel.18 26 30 478
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 18 26 30 484
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 18 26 30 483
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 18 26 30 483

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 18 26 30 404

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 429
  • kasy fiskalne tel. 18 2630406, 18 26 30 428
  • zaświadczeń o niezaleganiu tel. 18 26 30 406, 18 26 30 429
  • wydawanie zaświadczeń o dochodach, potwierdzających status podatnika VAT, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, certyfikat rezydencji CFR-1 tel. 18 26 30 413, 18 26 30 425
  • potwierdzanie profili zaufanych ePUAP tel. 18 26 30 405 , 18 26 30 425

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 465
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, tel.18 26 30 442, 18 26 30 443, 18 26 30 444

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 470
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT tel. 18 26 30 470, 18 26 30 477, 18 26 30 479, 18 26 30 475
  • odpłatne zbycie nieruchomości tel. 18 26 30 476, 18 26 30 479
  • karta podatkowa tel. 18 26 30 476, 18 26 30 475

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Referatu tel.18 26 30 471
  • orzecznictwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, PCC tel. 18 26 30 471, 18 26 30 411
  • podatek dochodowy od osób duchownych tel. 18 26 30 473

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 440
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT, PPE, PPL tel. 18 26 30 436
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PCC tel. 18 26 30 458

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 436
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku CIT tel. 18 26 30 441
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT – tel.18 26 30 437, 18 26 30 439
  • zwroty VAT tel. 18 26 30 437
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel.18 26 30 439

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 486
  • doniesienia tel. 18 26 30 485, 18 26 30 486

  Czwarty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • kierownik Referatu tel. 18 26 30 486
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel.18 26 30 486

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 450

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 438

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:41 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2020 08:33
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka