Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Telefony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Udzielanie informacji Klientom następuje przy wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się form komunikacji:

  • telefonicznej

  INFOLINIA nr tel.: 18 261 31 00

  Infolinia dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 wg następującego klucza:

  1. po wybraniu „1" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego, w tym podatku akcyzowego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych, podatku od gier i dopłat, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
  2. po wybraniu „2" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postępowań, opłat za udostępnianie danych oraz kosztów wytworzenia znaków akcyzowych
  3. po wybraniu „3" można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia opłaty paliwowej, zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłat do gier hazardowych.
  • papierowej z zastosowaniem adresu do korespondencji: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ,
  • mailowej na adresy poszczególnych komórek Centrum Rozliczeń zgodnie z poniższym wykazem:

  Centrum Rozliczeń - komórki organizacyjne

  Komórka Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Adres e-mail

  SPK - Dział Rozliczeń Podatków Krajowych, w tym:

  SPK-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Podatków Krajowych

  akcyza1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SPK- 2 Drugi Referat Rozliczeń Podatków Krajowych 

  akcyza2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD Dział Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów, w tym:

  SCD-1 Pierwszy Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

  dochody1.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SCD-2 Drugi Referat Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

  dochody2.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SRS Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości

  sprawozdania.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD Dział Zabezpieczeń i Sum Depozytowych, w tym:

  SSD-1 Pierwszy Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych

  zwrot_zabezpieczen.us.nowy-targ@mf.gov.pl

  SSD-2 Drugi Referat Zabezpieczeń i Sum Depozytowych 

  sd.us.nowy-targ@mf.gov.pl

   

  Centrala Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13 tel. 18 26 30 400

  Sekretariat Naczelnika Urzędu - Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 430

  Dział Rachunkowości Podatkowej SER

  •  Kierownik Działu - tel. 18 26 30 490
  • sumy depozytowe - tel. 18 26 30 491, 18 26 30 490
  • kwoty do wyjaśnienia (błędnie opisane wpłaty, wpłaty na niewłaściwe konto) tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490
  • potwierdzanie zaliczek - tel. 18 26 30 468, 18 26 30 487, 18 26 30 488
  • karta podatkowa, PCC, SD - tel. 18 26 30 489, 18 26 30 490

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 455
  • postępowania egzekucyjne – tel. 18 26 30 448

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 481
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: tel.18 26 30 478
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 18 26 30 484
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 18 26 30 483
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 18 26 30 483

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 18 26 30 462, 18 26 30 445
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 18 26 30 404

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 429
  • kasy fiskalne tel. 18 2630406, 18 26 30 428
  • zaświadczeń o niezaleganiu tel. 18 26 30 406, 18 26 30 429
  • wydawanie zaświadczeń o dochodach, potwierdzających status podatnika VAT, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, certyfikat rezydencji CFR-1 tel. 18 26 30 413,                        18 26 30 425
  • potwierdzanie profili zaufanych ePUAP tel. 18 26 30 405 , 18 26 30 425

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 465
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, tel.18 26 30 442, 18 26 30 443, 18 26 30 444

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 470
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT tel. 18 26 30 470, 18 26 30 477, 18 26 30 479, 18 26 30 475
  • odpłatne zbycie nieruchomości tel. 18 26 30 476, 18 26 30 479
  • karta podatkowa tel. 18 26 30 476, 18 26 30 475

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Referatu tel.18 26 30 471
  • orzecznictwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, PCC tel. 18 26 30 471, 18 26 30 411
  • podatek dochodowy od osób duchownych tel. 18 26 30 473

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 440
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT, PPE, PPL tel. 18 26 30 436
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PCC tel. 18 26 30 458

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 436
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku CIT tel. 18 26 30 441
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT – tel.18 26 30 437, 18 26 30 439
  • zwroty VAT tel. 18 26 30 437
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel.18 26 30 439

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 486
  • doniesienia tel. 18 26 30 485, 18 26 30 486

  Czwarty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • kierownik Referatu tel. 18 26 30 482
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel.18 26 30 482

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel. 18 26 30 450

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik Referatu tel. 18 26 30 438
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:41 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 08:14
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka