Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 460 59 92
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Informujemy, że liczba miejsc postojowych na parkingu przy Urzędzie jest ograniczona. Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej.

   

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski przyjmowane są przez Naczelnika Urzędu oraz Zastępców Naczelnika Urzędu po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/ oraz pod nr 22 460 59 92:
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00
  • oraz od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
   
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej względnie Zastępca Dyrektora przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania, a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przy ul. Wiślna 7, pok. 208.
  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem IAS pod nr telefonu: 12-42-20-047, 12-25-57-400.
  Istnieje również możliwość ustalenia dogodnego dla klientów terminu przyjęcia w sprawach skarg i wniosków w godzinach późniejszych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.
   
  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędów Skarbowych woj. małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie zajmuje się Dział Kontroli Wewnętrznej tut. Izby Administracji Skarbowej w budynku przy al. Krasińskiego 11b. Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani w pok.103,108,109,111 w godzinach od godz. 7.15 do 15.00, a także w każdy poniedziałek do godz. 16.00.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.
  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia (§ 8 ust.1).
   

  Składanie petycji

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów - o ile podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.
  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
   
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 10:17 Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2023 15:28
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Aleksandra Stachura