Numery telefonów w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Numery telefonów w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Numery telefonów w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

   

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie: 12 254 75 98, 12 254 74 65

  Centrala: 12 25 47 000
  Sekretariat Naczelnika Urzędu: 12 26 70 420
  Podatek akcyzowy: 12 68 17 133
  Informacja ogólna: 12 25 47 131

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • NIP-2, NIP-7, NIP-8, KRS 12 25 47 470
  • ZAP-3, wybór formy opodatkowania: 12 25 47 469
  • UPL-1/ OPL: 12 25 47 420, 12 25 47 471
  • VAT – R : 12 25 47 418
  • CEIDG : 12 25 47 471
  • Kierownik Działu: 12 25 47 409

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • kasy fiskalne: 12 25 47 101
  • zaświadczenia o wysokości dochodu i niezaleganiu: 12 25 47 132
  • Kierownik Działu: 12 25 47 107

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER - 1

  • PIT, PPL, PPE, PPR, PPW, PPD: 12 25 47 329, 12 25 47 326, 12 25 47 323
  • Kierownik Działu SER -1: 12 25 47 366

  Drugi Dział Rachunkowości SER - 2

  • VAT: 12 25 47 314, 12 25 47 315, 12 25 47 365
  • CIT, KP, PCC, SD, GK, GKP: 12 25 47 319, 12 25 47 320
  • Kierownik Działu SER -2: 12 25 47 316

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • postępowania egzekucyjne: 12 25 47 303, 12 25 47 304, 12 25 47 308
  • Kierownik Działu: 12 25 47 306

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW - 1

  • zaległości: 12 25 47 363, 12 25 399
  • hipoteki, przedawnienia: 12 25 47 311,12 25 47 312
  • Kierownik Działu: 12 25 47 360

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW - 2

  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, pomoc de minimis: 12 25 47 275, 12 25 47 291, 12 25 47 298
  • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, zastawy skarbowe: 12 25 47 203,12 25 47 204, 12 25 47 205
  • Kierownik Działu: 12 25 47 252

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • podatek dochodowy (osoby fizyczne): 12 25 47 292, 12 25 47 273, 12 25 47 274
  • podatek dochodowy (płatnicy): 12 25 47 276
  • sprzedaż nieruchomości: 12 25 47 221, 12 25 47 271
  • Kierownik Działu: 12 25 47 270

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • informacja VAT: 12 25 47 290
  • zwroty VAT (organizacje): 12 25 47 216, 12 25 47 217, 12 25 47 299
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny): 12 25 47 215, 12 25 47 265, 12 25 47 285
  • Kierownik Działu: 12 25 47 220

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • VIES: 12 25 47 209, 12 25 47 259
  • zwroty VAT (osoby fizyczne): 12 25 47 214, 12 25 47 264, 12 25 47 294
  • Kierownik Działu: 12 25 47 210

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • podatek dochodowy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą): 12 25 47 262, 12 25 47 282, 12 25 47 212
  • podatek dochodowy (osoby prawne): 12 25 47 207, 12 25 47 256, 12 25 47 297
  • Kierownik Działu: 12 25 47 260

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • spadki / darowizny: 12 25 47 478
  • PCC: 12 25 47 458
  • Kierownik Działu: 12 25 47 459

  Pierwszy Dział Kontroli oraz Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SKP - 1

  • karta podatkowa: 12 25 47 211, 12 25 47 261
  • Kierownik Działu: 12 25 47 004

  Drugi Dział Kontroli oraz Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SKP - 2

  • Kierownik Działu: 12 25 47 062

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB - 2

  (wprowadzanie do systemu informatycznego danych z deklaracji i innych dokumentów oraz przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej)

  • Kierownik Działu: 12 25 47 147

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik Działu: 12 25 47 011

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.06.2022 Data publikacji: 10.06.2022 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2023 14:58
  Autor: Sylwia Łabaziewicz-Zydroń Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian