Skrzynka ePUAP

  Skrzynka ePUAP

  Skrzynka ePUAP

  KONTAKT PRZEZ INTERNET:

  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ePUAP (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)
   
  adres skrytki: /u3m888sul1/SkrytkaESP
   
  BIP: www.bip.malopolska.pl/uskrakowpodgorze/Article/get/id,397261.html
   
  e-mail: us.krakow.podgorze@mf.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego)
   
  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:49 Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2020 11:10
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Monika Jakutin