Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerami telefonu: 32 645 02 20 lub 881 949 754
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Olkuszu przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sprawy w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

  Wzory wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań składanych w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu 
   
  1/ Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań: 
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć informację o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy.
   
  2/ Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań:
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć informację o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy oraz komplet następujących dokumentów:
   
  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - oświadczenia przedsiębiorcy,
  - informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis,
  - oświadczenie ORD-HZ.
   
  3/ Dla Spółek Cywilnych, Spółek Jawnych, Spółek Akcyjnych, Spółek z o. o.:
   
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań:
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć komplet następujących dokumentów:
   
  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - oświadczenia przedsiębiorcy,
  - informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis,
  - oświadczenie ORD-HZ.
   
  Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 202 lub pod numerem telefonu 32/626 06 22 lub pokoju 206 pod numerem telefonu 32 626 06 26.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.06.2017 Data publikacji: 11.05.2015 13:14 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 11:28
  Autor: Lidia Kubańska Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian