Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sprawy w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
  Wzory wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań składanych w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu 
   
  1/ Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań: 
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć informację o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy.
   
  2/ Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań:
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć informację o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy oraz komplet następujących dokumentów:
   
  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - oświadczenia przedsiębiorcy,
  - informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis,
  - oświadczenie ORD-HZ.
   
  3/ Dla Spółek Cywilnych, Spółek Jawnych, Spółek Akcyjnych, Spółek z o. o.:
   
  a/ wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań:
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  - o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych oraz umorzenie odsetek od w/w zaległości,
  - odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
   
  Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć komplet następujących dokumentów:
   
  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - oświadczenia przedsiębiorcy,
  - informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis,
  - oświadczenie ORD-HZ.
   
  Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 203 lub pod numerem telefonu 32/626 06 23.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.06.2017 Data publikacji: 11.05.2015 13:14 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 10:10
  Autor: Lidia Kubańska Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian