Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) - korespondencja formalna, składanie pism, wniosków,odwołań:                       
  Adres skrytki: /7h06kk1aje/SkrytkaESP 
   
  Skrytka na zajęcia komornicze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) - przesyłanie zajęć komorniczych.
   
  Adres skrytki: /7h06kk1aje/ezajecia
   
  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
   
  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   
  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 13:50 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 11:20
  Autor: Jacek Witecki Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian