Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy w Olkuszu rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy :
   -   regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Olkuszu,
   -  zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zarządzenie nr 34 z dnia 30 października 2003 r. zmieniające w/w zarządzenie (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych; załącznik nr 3 : instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych ).

  Wykaz rejestrów prowadzonych przez Urząd Skarbowy w Olkuszu:
  -    rejestr zastawów skarbowych,
  -    lokalna ewidencja podatników,
  -    biblioteka akt podatkowych.


  Archiwum zakładowe jest prowadzone przez Izbę Skarbową w Krakowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 12:00
  Autor: Krystyna Deręgowska Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki