Kontrola Podatkowa

Kontrola podatkowa u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych przeprowadzana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018, Poz. 646 z późn. zm.).