REJESTRY I ARCHIWA URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLENICACH

  REJESTRY I ARCHIWA URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLENICACH

  REJESTRY I ARCHIWA URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLENICACH

  Zasady prowadzenia przez urząd skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  1. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb adminisytracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz.Urz. MRiF. z 2017 r. poz. 43),
  2. Zarządzenie Ministra Rozowju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz.MRiF. z 2017 r. poz.44),
  3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

  Archiwum prowadzone jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:35 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2019 10:24
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Chruślicka