Numery rachunków bankowych Urzędu skarbowego Kraków-Stare Miasto

  Numery rachunków bankowych Urzędu skarbowego Kraków-Stare Miasto

  Numery rachunków bankowych Urzędu skarbowego Kraków-Stare Miasto

  Rodzaj zobowiązań

  numer konta bankowego 

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  69 1010 1270 0004 5922 2100 0000

  Podatek od towarów i usług

  Podatek od gier

  19 1010 1270 0004 5922 2200 0000

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

   

  Nowy nr rachunku bankowego (Karta Podatkowa, PCC, SD)

   

   

   75 1010 0055 0201 2120 0007 0000 

             (NBP O/O Bydgoszcz)

   

  Inne dochody (mandaty karne, opłaty za udzielenie informacji komornikom)

   60 1010 1270 0004 5922 2700 0000

  Egzekucja

  43 1010 1270 0004 5913 9120 0000

  Konto depozytowe o którym mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej w związku z dokonywaniem dostaw towarów o których mowa w zał. 13 do w/w ustawy - kaucje gwarancyjne

  09 1010 1270 0004 5913 9120 1000

   
  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).


  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.12.2015 Data publikacji: 11.12.2015 14:19 Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2017 18:02
  Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Osoba publikująca: Justyna Szreter Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian