Kontrole przeprowadzone przez IAS w latach 2017-2018

  Kontrole przeprowadzone przez IAS w latach 2017-2018

  Kontrole przeprowadzone przez IAS w latach 2017-2018

   

    Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli Tematyka Kontroli Wydane zalecenia, uwagi, wystąpienie pokontrolne
  1. 19.12.2017 - 18.01.2018 Kontrola podejmowanych działań w stosunku do zobowiazanych posiadajacych większe zaległosći Wystąpienie pokontrolne -
  1201-IWW.0921.58.2017 z dnia 26.03.2018r.
  2. 17.05.2018 - 30.05.2018 Realizacja obowiazku wdrożenia systemu Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych ESKS. Terminowość i poprawność wprowadzania danych do sytsemu ESKS. Terminowość prowadzonych postępowań KKS - okres objęty kontrolą 2017, 2018 r. 

  Wystąpienie pokontrolne  - 1201-IWW.0921.16.2018  z dnia 05.07.2018r.

   

   
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 1212-SKK.800.92.2019 z27.06.2019 r.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 04.02.2019 10:49 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2020 12:08
  Autor: Anna Jarno Osoba publikująca: Agnieszka Chruślicka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian