Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

   
  Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w oparciu o:
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z póź.zm.),
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 43), 
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.
  Korespondencję do Urzędu można przesyłać/składać:
  • elektronicznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.), 
  • e-mail: us1208@mp.mofnet.gov.pl  (tylko korespondencja nie mająca waloru pisma procesowego/urzędowego),
  • drogą pocztową,
  • faxem (nr fax 12-665-61-36),
  • składać bezpośrednio - Sala Obsługi Podatnika (ul. Krowoderskich Zuchów 2, parter, pokój 021).
  Deklarację podatkową wyślij przez Internet!
  To proste, szybkie i bezpieczne!
   
  Powiązane linki:
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.11.2017 Data publikacji: 22.11.2017 10:11 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2017 10:13
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian