Plan działalności

  Plan działalności

  Plan działalności

  Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

  25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020.

  W w/w dokumencie zostały wskazane misja i wizja KAS, cele do osiągnięcia, wskaźniki ich pomiaru oraz zasady składania raportów.

  Czteroletnie kierunki działania i rozwoju KAS określa minister właściwy do spraw finansów publicznych. Dokument jest swego rodzaju strategią, która odpowiada na aktualną sytuację dotyczącą poboru danin publicznych do budżetu państwa, wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa wobec administracji skarbowej. W dokumencie wskazano:

  ·         misję i wizję KAS,

  ·         cele do osiągnięcia,

  ·         wskaźniki ich pomiaru oraz

  ·         zasady składania raportów.

  Misją KAS jest ZAPEWNIENIE STABILNYCH, EFEKTYWNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG.

  „Aby mówić o nowoczesnej administracji skarbowej, skutecznej, świadomej stawianych przed nią oczekiwań i zdolnej te oczekiwania realizować, konieczne było wprowadzenie zmian organizacyjnych, w wyniku których służby wcześniej działające niezależne od siebie, od 1 marca 2017 r. zaczęły funkcjonować jako jedna struktura. Oprócz skutecznej walki z przestępczością gospodarczą naszym celem  było stworzenie administracji przyjaznej uczciwym podatnikom i otwartej na ich potrzeby. Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać, że państwo stworzy im dobre warunki do prowadzenia legalnej działalności i KAS będzie realizować to uprawnienie" - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

  Najważniejszymi spodziewanymi korzyściami przyjęcia czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS są:

  • wzrost satysfakcji klientów KAS oraz wzmocnienie zaufania do państwa i jego instytucji,
  • skrócenie czasu, jaki przedsiębiorca przeznacza na wypełnianie obowiązków podatkowych,
  • ograniczenie przestępczości gospodarczej,
  • zmniejszenie luki VAT,
  • zmniejszenie kosztów poboru podatków.

  Wyznaczone kierunki działania są równocześnie przeniesieniem i uszczegółowieniem założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na obszar działalności KAS.

  Zaprezentowane w dokumencie podejście będzie miało wpływ na realizację wizji KAS, czyli NOWOCZESNEJ, SKUTECZNEJ W EGZEKWOWANIU PODATKÓW ORAZ CIESZĄCEJ SIĘ ZAUFANIEM SPOŁECZNYM ORGANIZACJI, WSPIERAJĄCEJ UCZCIWYCH PODATNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, ZWALCZAJĄCEJ OSZUSTWA PODATKOWE I CELNE ORAZ CHRONIĄCĄ RYNEK I SPOŁECZEŃSTWO.

  „Koncentrujemy się na wzmocnieniu zaufania i budowaniu trwałych, dobrych relacji między KAS a podatnikami, w tym przedsiębiorcami. Temu właśnie służy wyznaczenie czteroletnich kierunków działania i rozwoju. Realizacja tych założeń pozwoli skutecznie wykonywać zadania KAS oraz zagwarantuje wysoką jakość jej działania" – dodał Szef KAS.

   

  Do pobrania:
  Zarządzenie   Ministra    Rozwoju   i   Finansów   z   dnia  25   lipca   2017r.   w   sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020(Dz.Urz.MRiF 2017.144).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.01.2014 Data publikacji: 12.05.2015 10:20 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 14:41
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik