Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Urząd Skarbowy zlokalizowany jest w trzech budynkach.
  Budynek przy ul. Barbackiego 10, jako siedziba Urzędu: Urzęduje w nim Naczelnik Urzędu i Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu oraz następujące komórki organizacyjne tut. Urzędu:
  • Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB-1 
  • Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB-2
  • Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-1
  • Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-2 
  • Dział Rachunkowości – SER
  • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych – SKK
  • Dział Sekretariat – SWS.
   
  Budynek przy ul. Sienkiewicza 42: znajduje się następująca komórka organizacyjna tut. Urzędu:
  • Dział Egzekucji Administracyjnej – SEE.
   
  Budynek przy ul. Sienkiewicza 44: urzęduje w nim Drugi Zasztępca Naczelnika Urzędu oraz znajdują się tam następujące komórki organizacyjne tut. Urzędu:
  • Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-3
  • Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprzwności Rejestracji Podatników – SKI
  • Pierwszy Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich – SW-1
  • Drugi Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich – SW-2
  • Dział Kontroli Podatkowej – SKP
  • Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej – SKM
  • Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług – SPV-1
  • Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług – SPV-2
  • Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPM
  • Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich – SEW-1
  • Drugi Referat Spraw Wierzycielskich – SEW-2 
  • Dział Egzekucji Administracyjnej – SEE
  • Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier – SPA
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.06.2017 Data publikacji: 14.05.2015 13:49 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2018 13:47
  Autor: Mariusz Łukasik Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian