Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

  CIT

  96 1010 1270 0031 7322 2100 0000

  VAT

  46 1010 1270 0031 7322 2200 0000

  PIT

           93 1010 1270 0031 7322 2300 0000

  Dochody budżetowe  (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, przepadki na rzecz Skarbu Państwa)

  87 1010 1270 0031 7322 2700 0000

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

  Karta podatkowa (KP) 

  Podatek od spadków i darowizn (SD)

  Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

  44 1010 0055 0201 2170 0007 0000

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • dopłata do gier hazardowych

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z  Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

  Opłatę skarbową można uiścić również w punkcie kasowym budynku Urzędu przy ul. Barbackiego 10 w Nowym Sączu prowadzonym przez BS w Łącku w godzinach pracy punktu kasowego.

  Urząd Miasta Nowego Sącza
  Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

  ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:

  Opłata skarbowa

  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

   

  Informujemy, że aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
   
  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.06.2017 Data publikacji: 30.06.2017 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2017 12:51
  Autor: Mariusz Łukasik Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian