Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).
  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.

  Pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (od 1 stycznia 2020 r.)

  29 1010 0071 2223 1217 3500 0000

  Karta podatkowa (KP) 

  Podatek od spadków i darowizn (SD)

  Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

  44 1010 0055 0201 2170 0007 0000

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • dopłata do gier hazardowych

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z  Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

  Urząd Miasta Nowego Sącza
  Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

  ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:

  Opłata skarbowa

  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

   

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.06.2017 Data publikacji: 30.06.2017 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 08:18
  Autor: Mariusz Łukasik Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian