Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  a) Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu,
  b) Zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz załącznik nr 3 - instrukcja w sprawie organizacji i zakresu d ziałania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych),
  c) zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych (Dz. Urz. z 2015 r., poz. 4 z późn. zm.)

      Wykaz rejestrów i archiwów:

  - rejestr zastawów skarbowych,
  - lokalna ewidencja podatników i płatników,
  - biblioteka akt podatkowych,
  - archiwum zakładowe/składnica akt Izby Skarbowej w Krakowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:27 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 12:27
  Autor: Wawrzyniec Waśko Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak