Sposoby załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

  Sposoby załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

  Sposoby załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

  Podstawowe stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są na parterze Urzędu w Sali Obsługi Podatnika, w szczególności można:
  - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem (PIT, CIT, VAT, NIP, PCC),
  - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.
   
  Większość spraw można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, 
  wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP.
   
  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  Skargi i wnioski, zarówno nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. 
  W przypadku wniesienia ustnie skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.06.2017 Data publikacji: 02.06.2017 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 13:52
  Autor: Paweł Jas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian