Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

   

  ul. Krowoderskich Zuchów 231-272 Kraków
  tel. centrali 12-665-63-00,
  tel. sekretariatu 12-665-64-17,
  fax 12-631-54-50
   
  Sala obsługi:
  tel. 12-665-60-02
   
  Kierownik Pierwszego Referatu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1):
  tel. 12-665-60-19
   
  Kierownik Drugiego Referatu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2):
  tel. 12-665-68-24
   
  Identyfikacja i rejestracja podatników:
  tel. 12-665-64-13
   
  Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników:
  tel. 12-665-64-53
   
  Obsługa podatników w zakresie podatków dochodowych:
  tel. 12-665-64-14, 12-665-64-64
   
  Obsługa podatników w zakresie podatku od towarów i usług:
  tel.12-665-64-11, 12-665-64-23
   
  Kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:
  tel. 12-665-64-15
   
  Obsługa podatników w zakresie karty podatkowej:
  tel. 12-665-64-24
   
  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn:
  tel. 12-665-65-08
   
  Kierownik Pierwszego Działu Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-1):
  tel. 12-665-64-25
   
  Zgłoszenia w zakresie naruszeń prawa podatkowego:
  tel. 12-665-68-20
   
  Jednolity Plik Kontrolny:
  tel. 12-665-68-15
   
  Kierownik Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:
  tel. 12-665-68-12
   
  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług:
  tel. 12-665-65-12
   
  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych:
  tel. 12-665-65-11
   
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości, zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM), działy specjalne produkcji rolnej:
  tel. 12-665-65-12
   
  Kierownik Drugiego Referatu Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2):
  tel. 12-665-65-07
   
  Kontrola podatkowa:
  tel. 12-665-60-12, 12-665-60-13, 12-665-60-14, 12-665-60-15
   
  Wymiana informacji międzynarodowej:
  tel. 12-665-60-08
   
  Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP):
  tel. 12-665-60-16
   
  Egzekucja administracyjna:
  tel. 12-665-63-07, 12-665-63-11, 12-665-63-12, 12-665-63-26
   
  Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej:
  12-665-63-01
   
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:
  tel. 12-665-63-04
   
  Zarządzenie zaległościami podatkowymi:
  tel. 12-665-63-10, 12-665-63-13
   
  Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich:
  tel. 12-665-63-08
   
  Zaświadczenia o niezaleganiu:
  tel. 12-665-60-18
   
  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie VAT, VZM:
  tel. 12-665-63-05
   
  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PCC, SD, KP, PPR, PPE, CIT:
  tel. 12-665-63-02, 12-665-63-42
   
  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PPW, PIT, PPD (PIT-38, PIT-37, PIT-19A):
  tel. 12-665-63-06
   
  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PIT-Płatnik:
  tel. 12-665-63-41
   
  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PPL i PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-7M): tel. 12-665-63-27
   
  Kierownik Działu Rachunkowości:
  tel. 12-665-63-28
   
  Obsługa kancelaryjna Urzędu:
  tel. 12-665-60-22
   
  Sekretariat:
  tel. 12-665-64-17
   
  Kierownik Referatu Sekretariat:
  tel. 12-665-64-34 
   
   
   
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.01.2018 Data publikacji: 26.01.2018 18:21 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 18:21
  Autor: Barbara Borkowska Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian