Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  ul. Krowoderskich Zuchów 231-272 Kraków

  tel. centrali 12-665-63-00,

  tel. sekretariatu 12-665-64-17,

  fax 12-631-54-50

  Sala obsługi:

  tel. 12-665-60-02

   

  Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1):

  tel. 12-665-60-19

  Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2):

  tel. 12-665-64-12

   

  Identyfikacja i rejestracja podatników:

  Tel. 12-665-68-23, 12-665-68-20

  Kierownik Referatu Identyfikacji i Weryfikacji Podatkowej

  Tel. 12-665-68-24

   

  Obsługa podatników w zakresie podatków dochodowych:

  tel. 12-665-64-14, 12-665-64-64

  Obsługa podatników w zakresie podatku od towarów i usług:

  tel.12-665-64-11, 12-665-64-23

  Kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:

  tel. 12-665-64-15

   

  Obsługa podatników w zakresie karty podatkowej, opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomosci, działy specjalne produkcji rolnej:

  tel. 12-665-64-24

  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn:

  tel. 12-665-63-37

  Kierownik Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-1):

  tel. 12-665-64-25

   

  Zgłoszenia w zakresie naruszeń prawa podatkowego:

  tel. 12-665-68-09

  Jednolity Plik Kontrolny:

  tel. 12-665-68-15

  Kierownik Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:

  tel. 12-665-68-12

  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług:

  tel. 12-665-65-12

  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych:

  tel. 12-665-65-11

  Zwroty niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM):

  tel. 12-665-65-12

  Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2):

  tel. 12-665-65-07

  Kontrola podatkowa:

  tel. 12-665-62-13, 12-665-67-23, 12-665-60-15,

  Obsługa Kas Fiskalnych

  tel. 12-665-60-17

   

  Wymiana informacji międzynarodowej:

  tel. 12-665-60-08

  Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej (SKP):

  tel. 12-665-60-16

   

  Egzekucja administracyjna:

  tel. 12-665-63-07, 12-665-63-11, 12-665-63-12, 12-665-63-26

  Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej:

  12-665-63-01

   

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

  tel. 12-665-63-04

   

  Zarządzenie zaległościami podatkowymi:

  tel. 12-665-63-10, 12-665-63-13

  Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich:

  12-665-63-08

   

  Zaświadczenia o niezaleganiu: tel. 12-665-60-18

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie KDW: tel. 12-665-63-03

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie VAT, CIT, PIT: tel. 12-665-63-06

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PCC, KP, SD: tel. 12-665-63-02

  Analiza zaliczek PPL, CIT, PPE, PIT: tel. 12-665-63-42, 12 665-63-27

   

  Kierownik Działu Rachunkowości: tel. 12-665-63-28

   

  Obsługa kancelaryjna Urzędu: tel. 12-665-60-22

  Sekretariat: tel. 12-665-64-17

  Kierownik Referatu Wsparcia: tel. 12-665-64-34

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.01.2018 Data publikacji: 26.01.2018 18:21 Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 10:06
  Autor: Barbara Borkowska Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian