Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Telefony Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  12 665-64-17

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  PIT– nr telefonu 12 665-64-14
  VAT– nr telefonu 12 665-64-23
  CIT– nr telefonu 12 665-64-64
  podatek akcyzowy– nr telefonu 12 681-71-33
  spadki/darowizny– nr telefonu 12 665-63-37
  PCC– nr telefonu 12 665-64-24
  rejestracja podatników– nr tel. 12 665-68-23, 12 665-68-20
  egzekucja administracyjna– nr telefonu 12 665-63-12, 12 665-63-26
  rachunkowość podatkowa – nr telefonu 12 665-63-02, 12 665-63-27
  komórka wierzycielska– nr telefonu 12 665-63-04

  Pozostałe numery:

  centrala 12-665-63-00,
  sekretariat 12-665-64-17,
  fax 12-631-54-50
  Sala obsługi 12-665-60-02

  Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1):

  tel. 12-665-60-19

  Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2):

  tel. 12-665-64-12

   

  Identyfikacja i rejestracja podatników:

  Tel. 12-665-68-23, 12-665-68-20

  Kierownik Referatu Identyfikacji i Weryfikacji Podatkowej

  Tel. 12-665-68-24

   

  Obsługa podatników w zakresie podatków dochodowych:

  tel. 12-665-64-14, 12-665-64-64

  Obsługa podatników w zakresie podatku od towarów i usług:

  tel.12-665-64-11, 12-665-64-23

  Kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:

  tel. 12-665-64-15

   

  Obsługa podatników w zakresie karty podatkowej, opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomosci, działy specjalne produkcji rolnej:

  tel. 12-665-64-24

  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn:

  tel. 12-665-63-37

  Kierownik Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-1):

  tel. 12-665-64-25

   

  Zgłoszenia w zakresie naruszeń prawa podatkowego:

  tel. 12-665-68-09

  Jednolity Plik Kontrolny:

  tel. 12-665-68-15

  Kierownik Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających:

  tel. 12-665-68-12

  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług:

  tel. 12-665-65-12

  Orzecznictwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych:

  tel. 12-665-65-11

  Zwroty niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM):

  tel. 12-665-65-12

  Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2):

  tel. 12-665-65-07

  Kontrola podatkowa:

  tel. 12 299-25-01, 12 299-25-04, 12 299-25-07, 12 299-25-08

  Obsługa Kas Fiskalnych

  tel. 12-665-60-17

   

  Wymiana informacji międzynarodowej:

  tel. 12-665-62-13

  Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej (SKP):

  tel. 12-299-25-05

   

  Egzekucja administracyjna:

  tel. 12-665-63-07, 12-665-63-11, 12-665-63-12, 12-665-63-26

  Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej:

  12-665-63-01

   

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

  tel. 12-665-63-04

   

  Zarządzenie zaległościami podatkowymi:

  tel. 12-665-63-10, 12-665-63-13

  Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich:

  12-665-63-08

   

  Zaświadczenia o niezaleganiu:tel. 12-665-60-18

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie KDW:tel. 12-665-63-03

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie VAT, CIT, PIT:tel. 12-665-63-06

  Księgowanie wpłat i zwrotów w zakresie PCC, KP, SD: tel. 12-665-63-02

  Analiza zaliczek PPL, CIT, PPE, PIT:tel. 12-665-63-42, 12 665-63-27

   

  Kierownik Działu Rachunkowości:tel. 12-665-63-28

   

  Obsługa kancelaryjna Urzędu:tel. 12-665-67-23

  Sekretariat:tel. 12-665-64-17

  Kierownik Referatu Wsparcia:tel. 12-665-64-34


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.12.2020 Data publikacji: 10.12.2020 16:53 Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2020 16:53
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian